RSI: Król Wskaźników

DailyForex Team

Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale typowe korzystanie ze wskaźników Forex może w przypadku niedoświadczonego tradera doprowadzić do utraty pieniędzy, zamiast mu pomóc. Jeśli jednak chcesz korzystać z jakiegoś wskaźnika, najlepszym wyborem jest wskaźnik RSI (Relative Strength Indicator), ponieważ pokazuje momentum (siłę trendu), a uznanym faktem jest, iż podążanie za momentum na rynku Forex może dać Tobie przewagę tradując. RSI jest wskaźnikiem Forex momentum, i jest najlepszym wskaźnikiem tego typu. Używając RSI, najlepiej korzystać z niego handlując pozycją długą, gdy pokazuje ponad 50 na wszystkich przedziałach czasowych, lub handlując pozycją krótką, gdy jest poniżej 50 na wszystkich przedziałach czasowych. Zawsze najlepiej tradować zgodnie z trendem mniej więcej ostatnich 10 tygodni.

Czym Jest RSI (Relative Strength Index)?

Formuła Relative Strength Index (“Wskaźnik Względnej Siły”) została opracowana w latach 1970-ych, jak zresztą wiele innych koncepcji analizy technicznej. Obliczenie Wskaźnika Względnej Siły prowadzi się na podstawie stosunku zmian w górę na jednostkę czasu do zmian w dół na jednostkę czasu w okresie badawczym. Dokładne obliczenie wskaźnika jest bardziej kompleksowe, ale nie musimy się wgłębiać w detale. Ważne jest zrozumieć, że jeśli spojrzymy na okres badawczy, powiedzmy, 10 ostatnich przedziałów czasowych, i każda z tych 10 świec zamknęła się na górze, RSI pokaże wartość blisko 100. Jeśli każda z tych 10 świec zamknęła się na dołku, wartość będzie bliska 0. Jeśli akcja jest wyważona między dołkami a szczytami, wskaźnik RSI będzie pokazywał 50.

Definicja Wskaźnika Względnej Siły to oscylator określający siłę trendu. Wskazuje, czy byki lub niedźwiedzie wygrywały w przeszłych przedziałach czasowych, co może być dostosowane przez użytkownika.

Analiza Techniczna z RSI

Wskaźnik RSI zazwyczaj jest wykorzystywany do strategii handlu i prognozy w następujące sposoby:

1. Jeśli RSI jest powyżej 70, można się spodziewać spadku. Spadek poniżej 70 z wysokości powyżej 70 można potraktować jako potwierdzenie tego, że cena zaczyna ruszać się w dół.

2. Jeśli RSI jest poniżej 30, można spodziewać się wzrostu. Wzrost powyżej 30 z wartości poniżej 30 można potraktować jako potwierdzenie tego, że cena zaczyna wzrastać.

3. Jeśli RSI znajdował się poniżej 50, i przekracza 50, jest to sygnał, że cena zaczyna wzrastać.

4. Jeśli RSI znajdował się powyżej 50, i przekracza 50, jest to sygnał, że cena zaczyna spadać.

Jak Najlepiej Wykorzystać RSI?

Zarówno trzecia jak i czwarta metoda opisana powyżej, obie dotyczące przekroczenia poziomu wartości 50, z reguły są lepsze od metod pierwszej oraz drugiej, dotyczących 30 i 70. Jest tak dlatego, że lepsze długoterminowy zyski można osiągnąć podążając za trendem niż spodziewając się, że ceny zawsze odbiją się z powrotem. Tylko uważaj, abyś nie przesuwał stop loss do poziomu break even zbyt szybko.

Najlepszy sposób na rozegranie przekroczenia wartości 50 jest zastosowanie wskaźnika na wielu przedziałach czasowych tej samej pary walutowej.

Przecięcie 50 na Kilku Przedziałach Czasowych

Otwórz kilka wykresów tej samej pary walutowej na paru przedziałach czasowych: tygodniowym, codziennym, czterogodzinnym, i tak dalej aż do najkrótszego. Otwórz wskaźnik RSI na wszystkich wykresach i upewnij się, że poziom 50 jest zaznaczony. Praktycznie wszystkie programy wykresowe uwzględniają RSI, więc nie powinieneś mieć z tym kłopotów. Dobrym okresem badawczym w tym wskaźniku to 10. Również ważne jest, żeby te poprzednie okresy były te same na wszystkich wykresach.

Jeśli potrafisz znaleźć parę walutową, przy której wszystkie dłuższe przedziały czasowe są albo wyższe lub niższe od 50, a krótszy przedział czasu jest po drugiej stronie 50, możesz zaczekać na krótszy przedział czasu, aż znowu przekroczy 50, i otworzyć pozycję zgodnie z długoterminowym trendem.

Im wyższa lub niższa wartość RSI, tym lepszy zapowiada się trade. Żelazną zasadą rynków jest, że silny trend prawdopodobnie będzie kontynuował w tym samym kierunku, a z kolei korekcja ruchu, która potem znowu zawraca, tendencyjnie porusza się zgodnie z trendem. Ta metoda jest inteligentnym sposobem na korzystanie ze wskaźnika: rozpoznaje korekcje ruchu w ramach silnych trendów, i mówi Tobie, kiedy ta korekcja prawdopodobnie się skończy.

Krótki Przykład Transakcji

Poniżej jest pokazany przykład pary AUD/USD w kilku przedziałach czasowych. RSI ustawiony jest na okres badawczy 10. Na wykresach tygodniowych, dziennych, i 4-godzinnych jest poniżej 50, a na wykresie 5-minutowym przechodzi z powyżej 50 do poniżej 50. Można to interpretować jako sygnał do zajęcia pozycji krótkiej.

Nie ma powodu, aby nie połączyć tego z innymi strategiami takimi jak wsparcie i opór, przecięciem średniej kroczącej, porze dnia, itd.

Można to też wykorzystać jako strategię day tradingową, jeśli jesteś gotów skupić się na wystarczająco krótkich przedziałach czasowych.

Tygodniowy:

AUD/USD Tygodniowy

Dzienny:

AUD/USD Dzienny

4-godzinowy:

AUD/USD 4-godzinny

5-minutowy:

AUS/USD 5-minutowy

Pamiętaj: Nie jest to idealny przykład, gdyż byłoby lepiej, gdyby godzinny przedział czasowy również pokazywał RSI poniżej 50. Najlepsze wyniki osiąga się, kiedy nie ma dużej luki pomiędzy używanymi przedziałami czasowymi.

DailyForex Team
Zespół DailyForex składa się z analityków i badaczy z całego świata, którzy obserwują rynek przez cały dzień, tak aby móc Tobie dostarczyć wyjątkowych perspektyw i pomocnych analiz, które pomogą Tobie poprawić swoje wyniki inwestując na Forex.

exclamation mark

Upewnij się, że Twoje komentarze są odpowiednie i że nie promują usług ani produktów, partii politycznych, materiałów kampanii ani propozycji głosowania. Komentarze zawierające obraźliwy, wulgarny, obraźliwy, groźny lub napastliwy język lub wszelkiego rodzaju osobiste ataki zostaną usunięte. Komentarze, w tym nieodpowiednie treści, również zostaną usunięte.

0 User comments

exclamation mark

Upewnij się, że Twoje komentarze są odpowiednie i że nie promują usług ani produktów, partii politycznych, materiałów kampanii ani propozycji głosowania. Komentarze zawierające obraźliwy, wulgarny, obraźliwy, groźny lub napastliwy język lub wszelkiego rodzaju osobiste ataki zostaną usunięte. Komentarze, w tym nieodpowiednie treści, również zostaną usunięte.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Sample Dynamic Content Placeholder dfp-placeholder