Analiza Fundamentalna Forex na Rok 2018

Korzystanie z analizy fundamentalnej w handlu na rynku Forex może być bardzo niebezpieczne, gdy nie robi się tego właściwie. Jak na ironię, inwestorzy opierający się na analizie fundamentalnej, a nie jakiejś formie analizy technicznej, mają tendencję do szybszej straty pieniędzy, niż gdyby pozostali przy analizie technicznej. Wydaje się to dziwne i sprzeczne z intuicją, ale to prawda. W tym artykule wyjaśnię, dlaczego stosowanie wyłącznie analizy fundamentalnej może być niebezpieczne, potem pokażę, w jaki sposób można zastosować odpowiedni rodzaj analizy fundamentalnej, aby Twój trading stał się lepszy, przy założeniu, że rzeczywiście chcesz tę metodę zastosować. Skoncentruję się na tym, jak będzie prawdopodobnie wyglądała sytuacja fundamentalna na początku roku 2018. Z całą pewnością nie trzeba korzystać z analizy fundamentalnej, aby w dłuższej perspektywie czasu zarabiać pieniądze na rynku Forex - ale może ona z pewnością pomóc.

Start

Dlaczego Mechaniczne Strategie Fundamentalne Działają Gorzej niż Strategie Podążania za Trendem

Analiza fundamentalna brzmi jak sensowna, konserwatywna metoda, która pomaga decydować, gdzie umieścić własne pieniądze. Ostatecznie, jeśli rozważasz zainwestowanie w akcje, dobrze by było, gdybyś przeprowadził rozeznanie o firmie, sprawdził jej sytuację finansową i był przekonany, że gospodarka zanotuje prawdopodobny wzrost w horyzoncie czasowym Twojej inwestycji. Czy nie ma sensu, aby myśleć to samo w kraju, którego walutę kupujesz, nawet jeśli Twój horyzont czasowy jest krótszy niż typowa inwestycja giełdowa? Cóż, jest to logiczne podejście, ale istnieją dwa bezpośrednie problemy z zastosowaniem tej zasady na rynku Forex. Po pierwsze, jakich podstawowych wskaźników użyjesz, aby mieć solidne podstawy do działania? Po drugie, wydaje się jasne, że waluty krajowe są znacznie mniej uzależnione od podstaw ekonomicznych niż rynki akcji, więc nawet jeśli wybierzesz odpowiedne czynniki do analizy, nie będą one bardzo przydatne. Waluty nie są "akcjami" państwa, a raczej instrumentami dłużnymi emitowanymi przez jego bank centralny.

Rozważmy niektóre z najbardziej popularnych wskaźników analizy fundamentalnej, które można zastosować do walut:

  1. Fair value (wartość godziwa): bierzesz pod uwagę względne koszty towarów w dwóch różnych walutach, sprzedając ten, który wydaje się przewartościowany i kupując ten, który wydaje się być niedowartościowany, mając nadzieję, że wartości się połączą. Jest to bardzo logiczne, ale niestety ten sposób myślenia nie działał w ostatnich dekadach. Całkowicie pomija on fakt, że istnieją dobre powody, dla których towary i usługi są względnie tańsze w różnych krajach.
  2. Wzrost gospodarczy: kupuj waluty o silnej i/lub rosnącej wartości PKB i sprzedawaj waluty o słabych i/lub spadających wartościach PKB. Brzmi to logicznie, ale nie ma dowodów, że działa jako samodzielna strategia.
  3. Różnica stóp procentowych: waluty o wyższych stopach procentowych przyciągają więcej inwestycji, co oznacza, że spekulacyjne pieniądze powinny płynąć z walut o niższych stopach procentowych do walut o wyższych stopach procentowych. Dlatego powinno być możliwe czerpanie korzyści z kupowania walut o wyższych stawkach za pomocą walut o niższych stawkach. Dodatkową korzyścią takiej fundamentalnej strategii jest to, że opłaty “overnight” pobierane codziennie przez brokera powinny być niskie, a wręcz nawet korzystne dla Ciebie, ponieważ są oparte na oczekiwaniach rynku dotyczących przyszłych stóp procentowych. Dobra wiadomość jest taka, iż wykazano, że strategia ta generuje niewielką dodatnią przewagę. Złe wieści: przewaga jest niewielka, a strategia nie pozwala na prowadzenie wielkich transakcji. Ma również tendencję do tego, aby przestać działać w czasach zawirowań rynkowych. Mogą istnieć silne, długoterminowe tendencje cenowe, które będą stawiały opór stawkom LIBOR przez wiele miesięcy. Co więcej, od kilku lat żyjemy w czasach niskich stóp procentowych, więc dostępne różnice między głównymi globalnymi walutami są bardzo małe.

Banki Centralne Są Kluczowe

Jeśli typowe podstawowe podejścia są nieprawidłowe, co możesz zrobić? Cóż, lepszą strategią analizy fundamentalnej jest dostosowanie do pozycji walut banków centralnych. Należy wziąć pod uwagę fakt, że każdy bank centralny może utworzyć tyle zapasów swojej waluty, ile chce, a także znacznie obniżyć lub (zazwyczaj) może mieć moc ustalania stopy procentowej waluty. Potrzeba wiele energii, aby poruszyć cenę. Niestety, banki centralne nie dają nam znaków mówiących "zaostrzenie" lub "relaks", co znacznie ułatwiłoby tę strategię! Możliwe jest jednak śledzenie publikacji banku centralnego, które są przekazywane co miesiąc (w większości przypadków) i czytać inteligentne komentarze na ich temat, aby wypracować sobie opinię. Prawdopodobnie będziesz potrzebował mądrego komentarza, nawet jeśli przeczytasz pełne teksty publikacji banku centralnego. Chyba, że będziesz dokładnie wiedział czego szukasz, wtedy prawdopodobnie będziesz w stanie dojść do prawidłowego wniosku. Innym podejściem, które całkiem dobrze działa, jest szukanie niespodzianek w wydaniach banku centralnego. Na przykład w momencie pisania tego artykułu bank narodowy Kanady właśnie wyjaśnił, że podwyżka stóp w styczniu 2018 r. stała się mniej prawdopodobna. To zaskoczyło wszystkich, a wartość dolara kanadyjskiego nadal spada. Ale kiedy nadchodzi kolejny dzień i zamiast powrotu do średniej, masz napędzany czynnikami fundamentalnymi ruch cenowy, może to być dobry znak, ponieważ ruch ten może potrwać dłużej.

Banki Centralne w 2018

Dobrym punktem wyjścia dla produktywnego programu analizy fundamentalnej rynku Forex jest sporządzenie listy głównych banków centralnych, według ich ważności, oraz podsumowanie ich stosunku do ich waluty. W takim razie sensowne jest sprawdzenie, czy są jakieś trendy, które pasują do każdej zidentyfikowanej rozbieżności między bankami centralnymi. Nie jest to nauka ścisła i ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że istnieją inne podstawowe czynniki, które mogą wejść w grę. Doskonałym przykładem jest zbliżające się odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, której dokładne warunki są wciąż przedmiotem negocjacji. Ponieważ gospodarka Wielkiej Brytanii jest silnie uzależniona od jej warunków handlu z Unią Europejską, warunki tego handlu będą miały wpływ na funt, z funtem wzrastającym na łagodniejszym Brexicie i spadającym na twardszym.

Oto moja ocena sytuacji walutowych ważnych banków centralnych (według ważności) z 2018 r., Uszeregowanych według kolejności ważności na rynku Forex.

Rezerwa Federalna (dolar amerykański) - zaostrzenie polityki pieniężnej, ale też ogólne zaniepokojenie brakiem inflacji, czyli dane o inflacji stają się ważne. Jeżeli inflacja będzie wyższa od oczekiwań rynkowych, USD będzie miał tendencje wzrostowe w oczekiwaniu na większe i szybsze podwyżki stóp procentowych w przyszłości.

Europejski Bank Centralny (euro) - niewielkie, bardzo ostrożne zacieśnienie jest możliwe w postaci odreagowania bilansu, ale stopy procentowe pozostaną ujemne, a inflacja prawie nie istnieje. Nadal trudno sobie wyobrazić podwyżki stóp.

Bank Japonii (japoński jen) - istnieje pewien wzrost gospodarczy, ale wygląda na to, że BOJ działa na zasadzie autopilota, ponieważ nie oczekuje się żadnych zaostrzeń ani podwyżek stóp przez cały 2018 rok i dłużej. Inflacja pozostaje bardzo słaba.

Bank Anglii (brytyjski funt) – wzrost gospodarczy jest niewielki, ale BoE wydaje się być nastawiony na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez podwyżki stóp procentowych, ponieważ stopa inflacji wzrosła do stosunkowo wysokiej 3,1% stawki annualizowanej. Bez inflacji prawdopodobnie wkrótce nie dojdzie do podwyżek stóp.

Szwajcarski Bank Narodowy (frank szwajcarski) - jest to szczególny przypadek. Ponieważ prawie wszystkie główne waluty krajowe są wyjątkowo słabe, SNB utrzymuje wyjątkowo luźną politykę monetarną z ujemnym oprocentowaniem wynoszącym -0,75%, aby powstrzymać frank szwajcarski przed uznaniem go za bezpieczną inwestycję. Polisom udało się ustabilizować Frank, a ta waluta to niezwykle niebezpieczny zakład. Ma silną tendencję, by powracać do średniej i pozostać stabilną, tak jak i złoto w ostatnich latach. Wzrost i inflacja są wyjątkowo słabe, dlatego też SNB jest zdeterminowany, aby powstrzymać walutę przed docenieniem.

Bank Kanady (dolar kanadyjski) - PKB i inflacja były tu względnie zdrowe, a stopa procentowa również na rozsądnym poziomie 1,0%. Tymczasem niedawne obawy dotyczące spowolnienia wzrostu utknęły na prawdopodobieństwie szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej. Należy uważnie obserwować, ale być może widzimy początek długotrwałego osłabienia dolara kanadyjskiego.

Bank Rezerw Australii (dolar australijski) - pomimo historycznie niskich stóp procentowych, inflacja i wzrost pozostają uparcie niskie, i wydaje się, że zmieniają się na gorsze, ponieważ nowe dane handlowe są coraz gorsze niż oczekiwano. Chociaż nie wygląda na to, że zaobserwujemy jakiekolwiek osłabienie polityki, wydaje się, że dalsze zaostrzenie jest nieuniknione.

Bank Rezerwy Nowej Zelandii (dolar nowozelandzki) - wzrost jest relatywnie dobry, choć PKB nadal wynosi zaledwie 1%, a stopa inflacji jest nieznacznie wyższa niż relatywnie wysoka stopa procentowa. Nowy rząd zdaje się być zdeterminowany, aby dążyć do równowagi, unikając prawdziwego zaostrzenia, a jednocześnie unikając znacznego rozluźnienia. Wszystko to sugeruje nieco słabą politykę monetarną, chociaż rynek był pod wrażeniem nominacji nowego gubernatora RBNZ, który powinien nadal zarządzać inflacją jako najwyższym priorytetem.

Wnioski Dotyczące Danych Fundamentalnych Forex

Nie ulega wątpliwości, że przedstawiony powyżej obraz wyżej wymienionych rozwiniętych gospodarek to ogólnie słaba polityka pieniężna, z niewielkimi różnicami w zakresie wzrostu, polityki i stóp procentowych. Informacje te wskazują na raczej nudny rynek Forex, którego obecnie doświadczamy. Można jednak powiedzieć, że zasadniczo dolar amerykański wygląda obecnie stosunkowo dobrze, w drugiej kolejności euro. Ciągłe osłabienie będzie najprawdopodobniej przechodził dolar kanadyjski. Sugeruje to, że najbardziej przekonywujące transakcje na rynku Forex, które pasują do technicznego obrazu, to długie pozycje na USD/CAD, a także prawdopodobnie długie pozycje na EUR/CAD.

Bardzo ważne jest, aby handlować tylko na bazie podstawowych wniosków, do których możesz dojść, gdy zostaną uzupełnione poprzez obraz techniczny. Powinna istnieć rozsądnie długoterminowa tendencja w kierunku danych fundamentalnych, a przynajmniej powinno być jasne, że cena nie idzie stale w kierunku przeciwnym. Jest to najlepszy sposób na wykorzystanie analizy fundamentalnej w handlu na rynku Forex. Sugerowałoby to obecnie, że najlepsze transakcje będą wspierane kombinacją podstawowych i technicznych czynników i będą one prawdopodobnie długie: USD/CAD, długie pozycje na EUR/CAD i prawdopodobnie również na USD/JPY. Analiza fundamentalna, podobnie jak analiza techniczna, wymaga nieustannego przeglądu sytuacji, która może zmieniać się z miesiąca na miesiąc. Bieżący obraz może więc nie trwać przez cały 2018 rok.