Czy gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest nadal uzależniona od ropy?

Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z czołowych producentów ropy naftowej na świecie. Chociaż produkcja ropy naftowej jest najważniejszą działalnością gospodarczą kraju, ZEA działa również na rzecz bardziej zróżnicowanej gospodarki poprzez ekspansję w sektorze pozapaliwowym. Jest to krok do przodu w kierunku ustanowienia Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako centrum finansowego i międzynarodowego handlu.

Chociaż tempo wzrostu gospodarczego spowolniło o 1,6% w 2015 r. Od 2014 r., tempo wzrostu było nadal szacowne. Zwiększone wydatki fiskalne i inteligentne inwestycje pomogły złagodzić skutki kryzysu cen ropy. ZEA nadal jest bardzo uzależniony od ropy; dlatego analitycy dają krajowi nieduże szanse dotyczące dalszego wzrostu gospodarczego.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to federacja siedmiu emiratów: Abu Dhabi, Ajman, Dubaj, Szardża, Fudżajra, Umn al-Quwain i Ras al-Khaimah. Federacja zajmuje się wieloma dziedzinami, w tym między innymi sprawami zagranicznymi, obronnością, walutą i imigracją. Jednak samorządy lokalne sprawują kontrolę nad innymi kwestiami. Rynki, z wyjątkiem branż regulowanych, takich jak woda, energia elektryczna i telekomunikacja, są otwarte. Rząd szczyci się innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem i dywersyfikacją oraz jest w pełni świadomy tego, że zależność od jednego sektora może prowadzić do gospodarczego upadku.

ZEA

Katastrofa naftowa 2015

Katastrofa cen ropy w 2015 r. Skłoniła rząd ZEA do ograniczenia wkładu ropy naftowej do PKB do 20%. W związku z tym Dubaj ograniczył swoje rezerwy ropy naftowej i zaczął promować swoje sektory eksportu turystyki i usług. Te promocje odniosły taki sukces, że obecnie mniej niż 5% dochodów Dubaju pochodzi z ropy naftowej, a większość pochodzi z opłat hotelowych i restauracyjnych, zagranicznych opłat bankowych i tantiem na ropę. Dług publiczny zmniejszył się roku 2014. Z powodu nadwyżek z dwóch poprzednich lat. Fitch i Standard & Poor's przyznały UAE rating AA ze stabilną perspektywą, a agencja Moody's przyznała rating AA2 z perspektywą negatywną.

ZEA jest obecnie siódmym największym producentem ropy na świecie i ma rozległą rezerwę ropy. Jeśli Zjednoczone Emiraty Arabskie będą kontynuować produkcję w obecnym tempie, będzie ona w stanie produkować ropę przez ponad 90 lat. Marginalny koszt produkcji jednej beczki wynosi 7 USD. Doprowadziło to do silnej zależności od ropy naftowej. W 2014 r. 19% PKB stanowiła ropa naftowa, 39% eksportu -  ropa naftowa, a 35% wpływów z podatków pochodziło z ropy naftowej. Można powiedzieć, że ZEA jest wyjątkowo wrażliwa i potrzebuje poważnych buforów w przypadku wstrząsu na rynku ropy.

Waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich nazywa się Dirham i jest ustalona na poziomie 0,2722 USD. 1 USD równa się 3,6725 Dh. W 2015 r. rząd dysponował rezerwą zagraniczną w wysokości 78,4 mld USD, co zmniejszyło podatność na uzależnienie z powodu spadku popytu na ropę naftową.

Strefy handlowe UAE

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają 37 stref wolnego handlu podzielonych na kategorie biznesowe. Strefy mają korzystne przepisy podatkowe i biznesowe, takie jak brak podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia podatkowe od importu i eksportu oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych do 50 lat.

ZEA łączy trzy kontynenty - Europę, Afrykę i Azję. Istnieją tutaj poważne inwestycje w infrastrukturę. ZEA jest siedzibą wiodących firm takich jak Emirates Airlines i DP World. Lotniska w Dubaju i Abu Zabi oraz port w Jebel Ali uczyniły z tego kraju globalne centrum finansów i podróży.

Kraj jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji zagranicznych. Przy PKB na jednego mieszkańca wynoszącym 43 000 USD, populacja uważana jest za zamożną. ZEA znalazła się na 17. miejscu w latach 2015-2016 na podstawie raportu Global Competitiveness Report Światowego Forum Gospodarczego. Zagraniczni inwestorzy są również zainteresowani korzystnymi regulacjami i podatkami. W raporcie Banku Światowego dotyczącym łatwości prowadzenia działalności w 2016 r. ZEA uzyskało dobre wyniki w zakresie pozwoleń na budowę, płacenia podatków i energii elektrycznej. Ale ZEA nadal musi pracować nad innymi ważnymi kwestiami, takimi jak uzyskanie kredytu i rozwiązanie problemu niewypłacalności. Nie ma płacy minimalnej i istnieją luźne praktyki zatrudniania i zwalniania pracowników. Populacja federacji jest młoda i dobrze wykształcona. ZEA jest zaawansowana w stosunku do innych krajów na Bliskim Wschodzie, ponieważ jest bardzo otwarta i bardzo konkurencyjna, ale istnieją poważne przeszkody do pokonania w odniesieniu do finansowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wzrost gospodarczy ZEA

Wzrost gospodarczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w sektorach innych niż naftowe, takich jak budownictwo, hotelarstwo i usługi transportowe, pozostał silny. Produkcja rolnicza stale spadała, podczas gdy produkcja towarów stale rosła. Oczekuje się, że sektor budowlany będzie rósł, a branża TIK spadnie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie przystąpiły do WTO w 1996 r. I podpisały różne umowy handlowe i gospodarcze z krajami Azji, Afryki, Europy, Ameryki Południowej i Australii. Zjednoczone Emiraty Arabskie są również częścią Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały Umowę o Większej Arabskiej Strefie Wolnego Handlu, która pozwala na wolny handel z Syrią, Libanem, Irakiem, Marokiem i Jordanią. GCC prowadzi obecnie negocjacje w sprawie stref wolnego handlu z UE, Japonią, Chinami, Indiami, Pakistanem, Turcją, Australią, Nową Zelandią, Koreą i Grupą Mercosur. Zawiera już umowy o wolnym handlu z Singapurem, EFTA, Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Nowa Zelandia i Księstwem Liechtensteinu.

Import i eksport UAE

Import ZEA zwiększył się o 7,9% w 2015 r. o 264,3 mld USD. Trzej najwięksi importerzy w kraju to Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Oczekuje się, że import z Chin wzrośnie najszybciej, a import z USA spadnie. Materiały budowlane to największa grupa importowa w kraju.

Przewiduje się, że eksport wzrośnie do 196 miliardów USD. Największe rynki eksportowe to Japonia, Indie i Korea Południowa w roku 2015, ale oczekuje się, że Chiny wyprzedzą Japonię do roku 2019. Największym produktem eksportowym jest ropa naftowa, ale przewiduje się, że leki i pojazdy oraz sprzęt transportowy będą miały najszybsze roczne tempo wzrostu.

Podczas gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie utrzymują nadwyżkę w handlu towarami, występuje deficyt w handlu. Jednak zarówno import, jak i eksport usług rośnie.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie ZEA w dywersyfikację i dużą konkurencyjność, a także sprzyjające otoczenie biznesowe, gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich powinna nadal być odporna.

Najczęściej odwiedzane recenzje brokera Forex