Czy Kobiety i Mężczyźni Handlują Inaczej?

Dyskusja na temat różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami powinna być prowadzona w sposób dyskretny. Powinna odbywać się z wielką ostrożnością. Stereotypowanie ludzi ze względu na ich obraz biologiczny czy fizjologiczny jest jedną z głównych przyczyn nieszczęścia i ucisku na świecie oraz wiąże się z wielką stratą dla ludzkiego potencjału. Możemy starać się postępować delikatnie i pytać, czy przeciętna kobieta i przeciętny mężczyzna mogą stosować swoje równe poziomy inteligencji używając różnych strategii handlowych, a także sprawdzać czy istnieją jakiekolwiek dowody dotyczące równości w dziedzinie handlu. Musi być to dyskusja oparta na dowodach, więc warto zacząć od przejrzenia faktów.

Ile kobiet zajmuje się handlem walutowym?

W branży Forex jest znacznie więcej mężczyzn niż kobiet, a dane, które otrzymujemy od brokerów Forex, pokazują, że mężczyźni stanowią również główną grupę wśród klientów detalicznych. Publicznie dostępne dane przedstawione przez CitiFX w styczniu 2014 r. pokazały, że ponad 80% handlowców detalicznych na świecie to mężczyźni, chociaż w Europie liczba ta spadła poniżej 60%. Jeśli spojrzysz na imiona członków na forach handlowych, łatwo zauważysz, że mężczyźni je dominują. Tak więc pierwsze pytanie, jakie napotykamy na temat płci w handlu brzmi: dlaczego mężczyźni wydają się być bardziej zainteresowani tym polem działania? Biorąc pod uwagę fakt, iż uważa się, że równość płci jest bardziej powszechna w Europie niż w innych częściach świata w których handel walutą jest popularny, zakładamy, że może to być kwestia dyskryminacji, postawy oraz dostępu do funduszy. Jednakże, jako zawód, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę prawdopodobieństwo historycznie dyskryminujących praktyk zatrudniania w tej branży, handel wszelkiego rodzaju przyciąga znacznie więcej mężczyzn niż kobiet. Może to oznaczać, że jest to coś mniej interesującego dla kobiet lub też może oznaczać, że mężczyźni mają większe szanse na sukces niż kobiety. Niestety, to tylko spekulacje.

Gender na rynku giełdowym w USA

W badaniu akademickim przeprowadzonym w 2001 r. przeanalizowano rachunki giełdowe ponad 35 000 gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych w okresie 6 lat. Badanie wykazało, że mężczyźni przeprowadzili o 45% więcej transakcji niż kobiety, a różnica ta zmniejszyła zyski netto mężczyzn o prawie 1% rocznie. Porównując samotnych mężczyzn z badanymi samotnymi kobietami, redukcja była jeszcze wyższa i wyniosła 1,44% rocznie. Natomiast rzeczywista końcowa różnica między kobietami i mężczyznami była statystycznie nieistotna. Sugerowało to, że mężczyźni byli bardziej pewni siebie niż kobiety i jako tacy zarobili więcej. Jednakże, ponieważ zyski netto były takie same, oznacza to, że mężczyźni radzili sobie lepiej niż kobiety przy doborze akcji. Co ciekawe, wygląda, że te dwa wyniki miały podobną wielkość, więc ostatecznie, nawzajem się anulowały.

Gender w profesjonalnym szkoleniu handlowców

Financial Skills, firma handlowa, która szkoli młodszych handlowców w oprogramowaniu do symulacji rynku w czasie rzeczywistym, stwierdziła, że ich stażyści stracili średnio o 35% więcej w ciągu pierwszego roku handlu w porównaniu ze stażystkami. Firma odkryła, że mężczyźni częściej niż kobiety łamali „zasady domu” i weszli w znacznie wyższy wolumen transakcji, co według ekspertów miało znaczenie. Ta ostatnia kwestia jest interesująca i ewidentnie istotna jeśli chodzi o naszą debatę, ponieważ odzwierciedla ona dowody na wyższe obroty mężczyzn, które miały miejsce w badaniu z 2001 roku.

Wydajność pod względem płci na giełdzie walutowej

Najnowsze badania opublikowane przez University of Leicester w 2016 r., „Rola hormonów na rynkach finansowych”, wykazały nie tylko to, że kobiety handlujące mają tendencję do bycia lepszymi od mężczyzn handlowcami, ale w badaniach najlepsi i najgorsi wykonawcy w danym momencie byli częściej mężczyzną niż kobietą. Sugeruje to, że mężczyźni mają tendencję do handlu w bardziej ryzykowny sposób niż kobiety. Badanie wykazało również, że w profesjonalnych biurach handlowych w City of London pracowało w przybliżeniu 95% mężczyzn i 5% kobiet, a ich całkowite dochody uległyby poprawie, gdyby proporcja płci wśród pracowników była bardziej wyrównana. W badaniu spekulowano również, że wypadki na rynku byłyby mniej dotkliwe, gdyby stanowiska handlowe były zrównoważone pod względem płci. Jednak brakuje dowodów na popracie tej tezy.

Kluby inwestycyjne dla kobiet

Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Inwestorów przeprowadziło badanie porównawcze zwrotów klubów inwestycyjnych kobiet w porównaniu do męskich klubów inwestycyjnych w USA w okresie piętnastu lat, między 1980 a 1995 rokiem. Okazało się, że kluby dla kobiet nie tylko generują lekko wyższe średnie roczne zyski (13% w porównaniu z 12,3% w klubach dla mężczyzn), ale osiągały również lepsze wyniki w ciągu dziewięciu z piętnastu lat, czyli w latach w których przeprowadzono badanie.

Wnioski

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z powyższych badań? Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że chociaż ma on tendencję do wskazywania konkretnego kierunku, lepiej byłoby dysponować bardziej rozbudowanymi badaniami z większą ilością testów. Dostęp do nowszych danych z kont brokerów Forex zapewniłby interesujące dane dotyczące różnic między płciami. Jednak jest tu wystarczająco dużo danych, by stwierdzić, że średnio kobiety handlują nieco bardziej dochodowo niż mężczyźni. Jak one to robią? Są bardziej ostrożne, mają mniejsze obroty i większą niechęć do ryzyka. Kobiety mają również tendencję do bardziej realistycznej samooceny niż mężczyźni, mają mniejszą pewność siebie co do tego jak duże zyski mogą osiągać.

Najważniejszą lekcją, jakiej należy się nauczyć, jest to, że podstawowymi przyczynami nieopłacalnego handlu jest zbytnia pewność siebie i niezdecydowanie. Wspaniale jest mieć pewność, że staniesz się zyskownym przedsiębiorcą, ale musisz być realistą, jeśli chodzi o to, że prawie na pewno będziesz musiał przejść przez trudny okres, aby to zrealizować. Prostota handlu, w połączeniu z faktem, iż istnieje kilka dobrze znanych i prostych rentownych narzędzi, ułatwia nieprzeceniać prawdopodobieństwo rentowności. Dla większości nowych traderów umiejętność prawidłowej oceny sytuacji stanowi pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie zwykle pojawia się później, gdy handlowcy zaczynają rozwijać właściwe instynkty, ale zbyt często tłumią te instynkty po dłuższym czasie spędzonym na handlu, rujnując sobie tym samym szansę na rentowność poprzez pośpieszne i emocjonalne napędzanie zarządzanymi transakcjami.

DailyForex Team
About DailyForex Team
Zespół DailyForex składa się z analityków i badaczy z całego świata, którzy obserwują rynek przez cały dzień, tak aby móc Tobie dostarczyć wyjątkowych perspektyw i pomocnych analiz, które pomogą Tobie poprawić swoje wyniki inwestując na Forex.

Najczęściej odwiedzane recenzje brokera Forex